NEWS

CONSTRUCTION NEWS > ครม.เคาะศึกษาโมเดลพัฒนาระเบียง ศก.ใต้ เดินหน้ายุทธศาสตร์เชื่อม “อ่าวไทย-อันดามัน”
ครม.เคาะศึกษาโมเดลพัฒนาระเบียง ศก.ใต้ เดินหน้ายุทธศาสตร์เชื่อม “อ่าวไทย-อันดามัน”
16 กันยายน 2563 เวลา 11:01 น.

ครม.เห็นชอบตั้งงบ 68 ล้านศึกษายุทธศาสตร์โลจิสติกส์พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงสองฝั่งทะเล (อ่าวไทย-อันดามัน) พร้อมโมเดลร่วมลงทุน พร้อมอนุมัติสัญญามอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญจน์” 1.47 พันล้าน หลัง ทล.ตั้ง กก.สอบวินัยกรณีประมูลมีปัญหา

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 15 ก.ย.อนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยกับอันดามัน ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-พ.ศ. 2566 ในวงเงินรวม 68.044 ล้านบาท

คาดว่าจะลงนามในสัญญาที่ปรึกษาได้ในเดือน พ.ย. 2563 ระยะเวลาดำเนินการ 30 เดือน กำหนดแล้วเสร็จเดือน พ.ค. 2566 โดยทำการศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์การค้าและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงสองฝั่งทะเล (อ่าวไทย-อันดามัน) การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยกับอันดามัน ศึกษาปริมาณการค้าโลกและสำรวจความต้องการขนส่งสินค้าในระดับมหภาคที่พาดผ่านพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ศึกษาความเหมาะสม การวิเคราะห์จัดทำรูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) การออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และการจัดทำรายงานการให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership : PPP) รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) และสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

@อนุมัติสัญญาสุดท้าย มอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญจน์” 1,479.75 ล้านบาท หลัง ทล.ตั้ง กก.สอบวินัย กรณีประมูลมีปัญหา

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.รับทราบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 ระหว่าง กม.ที่ 4 ถึง กม.ที่ 9 ระยะทาง 4.9 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 1,479.75 ล้านบาท ระยะเวลา 930 วัน โดยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2566

ครม.เคยมีมติรับทราบการประมูลไปแล้วเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2560 แต่กรมทางหลวงได้ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จึงต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ด้วยวิธี e-Bidding

กระทรวงคมนาคมรายงานว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีการยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว ซึ่งกระบวนการสอบสวนทางวินัยใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก จึงส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 ต้องล่าช้าออกไป จากเดิมระยะเวลาโครงการช่วงปีงบประมาณ 2559-2565 ต้องขยายไปเป็นปีงบประมาณ 2559-2566

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

 

 

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved