NEWS

CONSTRUCTION NEWS > กรมบัญชีกลางจ่อขยายสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ช่วยบรรเทาผลกระทบโควิด-19
กรมบัญชีกลางจ่อขยายสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ช่วยบรรเทาผลกระทบโควิด-19
07 June 2021 เวลา 14:55 น.

กรมบัญชีกลางพร้อมขยายเวลาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างช่วยบรรเทาผู้ประกอบการอ่วมผลกระทบโควิด-19 ส่งมอบงานไม่ทัน ยังไม่ฟันธงขยาย 6 เดือนตามที่มีการร้องขอ แนะผู้ประกอบการเร่งยื่นเรื่องผลกระทบให้พิจารณาโดยด่วนก่อนเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้างไฟเขียวช่วงกลางเดือน มิ.ย.นี้ ยอมรับอาจมีผลกระทบการเบิกจ่ายทำให้ล่าช้าบ้าง เตรียมเร่งสปีดในไตรมาสสุดท้ายหลังฉีดวัคซีนครอบคลุมมากขึ้นแล้ว

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กรมพร้อมรับฟังและช่วยแก้ปัญหากรณีที่มีกลุ่มผู้ประกอบการเสนอขอให้พิจารณาขยายระยะเวลาสัญญาโครงการจัดซื้อจัดจ้างออกไป 6 เดือน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือ จึงอยากให้ผู้ประกอบการเร่งเสนอข้อมูลปัญหาที่ได้รับผลกระทบเข้ามาให้กรมบัญชีกลางรับทราบอย่างเร่งด่วน เพื่อที่กรมจะได้เสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาออกมาตรการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและตามความเป็นจริงต่อไป

“เราอยากให้เขายื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างมาเลยเพราะถ้ากรมคิดเองก็จะคิดในบริบทของเราที่ยกขึ้นมาเอง อาจจะไม่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง จึงอยากให้สมาคมและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเสนอเรื่องเข้ามาแล้วกรมจะรีบเสนอเข้าคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้างอย่างเร่งด่วน

ซึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการจะดีที่สุดว่ามีความจำเป็นอย่างไรบ้างโดยเราพร้อมจะขยายเวลาให้แต่จะให้ระยะเวลาเท่าไหร่ จะเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องนำเสนอเข้ามา โดยกรมจะช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดจริง ไม่ได้ช่วยเหลือทั้งหมด”

ทั้งนี้ ยอมรับว่าจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 กรมก็เห็นสัญญาณผลกระทบต่อกระบวนการสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ เนื่องจากผู้ประกอบการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ได้ซึ่งทางกรมก็ได้เตรียมพิจารณาออกมาตรการผ่อนผันให้กับผู้ประกอบการไว้แล้วเช่นกัน

เพราะดูแล้วว่าหากมีการคิดค่าปรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินงานตามสัญญาที่ระบุไว้ ก็อาจจะเกิดปัญหาการทิ้งงาน โดยคาดว่าจะเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างช่วงกลางเดือน มิ.ย.นี้

ซึ่งช่วงนี้หากผู้ประกอบการที่ต้องการขยายระยะเวลาสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างออกไป 6 เดือน ยื่นหนังสือมาก็จะได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสมต่อไป

“เดิมทางกรมมองว่าจะขยายระยะเวลาของโครงการให้ตามความจำเป็น รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นของผู้ประกอบการแต่ละรายด้วย ไม่ใช่ว่าทุกคนมาอ้างว่าติดโควิด-19 ก็ขยายระยะเวลาให้เหมือนกันหมด โดยเราจะให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดูเหตุผลว่าเกิดจากปัญหาโควิดจริง ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีโครงการใดบ้าง ทีมงานกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่”

อย่างไรก็ดี การขยายสัญญาจะมีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ซึ่งช่วง 7 เดือนแรกที่ผ่านมาก็เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าประมาณการเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดรอบใหม่ โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ได้กำชับให้กรมติดตามและเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง แต่ติดสถานการณ์โควิดก็ทำให้ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถส่งมอบตามสัญญาได้

ทั้งนี้ หวังว่าช่วงที่พ้นจากโควิดหลังจากฉีดวัคซีนกันแล้ว หรือในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ (ก.ค.-ก.ย. 2564) สถานการณ์จะทุเลาเบาบางซึ่งกรมก็จะไปเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงดังกล่าวอย่างเต็มที่

“แม้การขยายสัญญาจะกระทบการเบิกจ่าย แต่ก็ไม่สำคัญเท่าปัญหาที่ผู้ประกอบการได้รับ ถ้ามีปัญหาจริงแล้วเราไปจำกัด ก็เหมือนกับบีบผู้ประกอบการให้ทำ ซึ่งจะมีปัญหาเกี่ยวเนื่องตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นการทิ้งงาน หรืออื่น ๆ”

นายประภาศ กล่าวด้วยว่า ในการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่ติดขัดในขั้นตอนของกฎหมายที่ทำให้มีการอุทธรณ์ กรมจะมีการแก้ไขกฎหมาย เพื่อผ่อนคลายกฎเกณฑ์ระเบียบเดิมที่กำหนดไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ ซึ่งขณะนี้ร่างกฎหมายอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ซึ่งจะทำให้การพิจารณาแก้ระเบียบกฎหมายเสร็จเร็วขึ้นกว่าขั้นตอนปกติ สามารถดำเนินการแก้ไขระเบียบกฎหมายได้เร็ว

โดยกรมตั้งเป้าว่าจะเข้าไปแก้ไขปัญหาการอุทธรณ์ เพื่อให้เม็ดเงินไหลลงสู่ระบบเศรษฐกิจให้ได้อย่างน้อย 50,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมาก

รายงานจากกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 จนถึงสิ้นเดือน พ.ค.2564 มีการเบิกจ่ายแล้วกว่า 1.96 ล้านล้านบาท หรือ59.71% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นกว่า 3.28 ล้านล้านบาท โดยรายจ่ายประจำเบิกจ่ายได้ 65.48% ส่วนรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ 36.22%

ก่อนหน้านี้ ทางสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เสนอขอให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาสัญญาก่อสร้างออกไปอีกอย่างน้อย 6 เดือน รวมถึงช่วยเหลือปัญหาขาดแคลนแรงงาน สนับสนุนการฉีดวัคซีนแก่แรงงานก่อสร้างในแคมป์คนงาน และ สนับสนุนมาตรการด้านการเงิน

ที่มา :: ประชาชาติธุรกิจ

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved