NEWS

CONSTRUCTION NEWS > ทย.ชูแผนพัฒนาสนามบิน ดันระนอง-ชุมพรเชื่อมแลนด์บริดจ์
ทย.ชูแผนพัฒนาสนามบิน ดันระนอง-ชุมพรเชื่อมแลนด์บริดจ์
18 June 2021 time 13:22

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2564 นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามการดำเนินงาน กรมท่าอากาศยาน(ทย.) เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆ

รมช.คมนาคม กล่าวว่า ได้มีการหารือเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ และมุกดาหาร โดยก่อนหน้านี้ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ และมีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) ไปแล้ว ส่วนท่าอากาศยานมุกดาหารนั้น ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษาออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ รวมถึงศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณ 42.69 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังได้มีการมอบนโยบายการพัฒนาท่าอากาศยานนครราชสีมาเพิ่มเติมให้กับ ทย. โดยสั่งการให้กรมท่าอากาศยานจัดทำแผนงานศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอากาศยานนครราชสีมาให้เป็นท่าอากาศยานที่รองรับเที่ยวบินพาณิชย์ในการบินข้ามภูมิภาค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เป็นเขตอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดทางอีสานใต้ “นครชัยบุรินทร์” ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ซึ่ง ทย. รับข้อสั่งการเพื่อดำเนินการต่อไป

รมช.คมนาคมกล่าวว่า ส่วนการจ้างออกแบบ และขยายท่าอากาศยานระนอง และชุมพร ตามการศึกษาแผนโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย-อันดามัน หรือแลนด์บริดจ์ (Land bridge) เชื่อมโยงท่าเรือน้ำลึกจังหวัดชุมพรและระนองนั้น ตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานระนองจะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างขยายท่าอากาศยาน พร้อมศึกษารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขยายท่าอากาศยาน อาคารที่พักผู้โดยสารและส่วนประกอบอื่นๆ วงเงินงบประมาณ 17.16 ล้านบาท

ส่วนแผนพัฒนาท่าอากาศยานชุมพรจะดำเนินการจ้างออกแบบขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและองค์ประกอบอื่นๆ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณ 48.2500 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 โครงการอยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2565

ที่มา :: แนวหน้า >> https://www.naewna.com/business/581076?fbclid=IwAR2dyY-lQfrTrgRBThDHZwki1Fpg559ddLU1Tc6FGlEepmNpYFOs2vmg1jY

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved