NEWS

CONSTRUCTION NEWS > ทย.ดันเมกะโปรเจคต์ 4.5 พันล้าน เร่งลงนามสัญญา มิ.ย นี้
ทย.ดันเมกะโปรเจคต์ 4.5 พันล้าน เร่งลงนามสัญญา มิ.ย นี้
23 June 2021 เวลา 09:59 น.

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย  อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยจากกรณีนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบ ทย.เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายปีประมาณ 2564 ให้ได้ตามเป้าหมาย ปัจจุบันทย.สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 24% เบื้องต้น กรมฯอยู่ระหว่างลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการลงนามแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ หากลงนามแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มการเบิกจ่ายได้เป็น 40%

สำหรับโครงการที่เตรียมลงนามสัญญาในปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 4.5 พันล้านบาท  ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี วงเงิน 800 ล้านบาท โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง วงเงิน 1,800 ล้านบาท โครงการพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ วงเงิน 950 ล้านบาท และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น วงเงิน 500 ล้านบาท  ซึ่งกรมฯ จะเร่งรัดเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย 100% ของกระทรวงคมนาคม

ขณะเดียวกันได้เร่งรัดให้ ทย. เร่งดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานภูมิภาคที่มีความล่าช้า เช่น ท่าอากาศยานกระบี่  ท่าอากาศยานขอนแก่น  ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี  ท่าอากาศยานตรัง  ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เป็นต้น  รวมทั้งทย.มีแผนทำการบินข้ามภาค เช่น ท่าอากาศยานเชียงใหม่  ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานนครราชสีมา ฯลฯ  ซึ่งแผนดังกล่าวจะช่วยลดความแออัดผู้โดยสารของท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารมากขึ้น  ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปีนี้

ทั้งนี้ในงบปี 2565 ทย.มีแผนดำเนินการศึกษาโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน จำนวน 4  แห่ง ประกอบด้วย 1.โครงการพัฒนาท่าอากาศยานชุมพร 2.โครงการพัฒนาท่าอากาศยานระนอง 3.โครงการพัฒนาท่าอากาศยานบึงกาฬ 4.โครงการพัฒนาท่าอากาศยานมุกดาหาร

ด้านความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานมุกดาหาร ปัจจุบันได้การจ้างที่ปรึกษาออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ รวมถึงศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณ 42 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2565 เพื่อดำเนินการต่อไป โดยทั้งสองโครงการจะช่วยพัฒนาเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ขณะที่ความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานบึงกาฬ วงเงิน 40 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดทำรูปแบบรายละเอียดเบื้องต้น เช่น การประเมินค่าชดเชยอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น การออกแบบลักษณะของท่าอากาศยาน ประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

สำหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานระนองจะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างขยายท่าอากาศยานดังกล่าว พร้อมศึกษารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ขยายท่าอากาศยาน อาคารที่พักผู้โดยสารและส่วนประกอบอื่น ๆ วงเงินงบประมาณ 17 ล้านบาท ตามการศึกษาแผนโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย-อันดามัน (Land bridge) เชื่อมโยงท่าเรือน้ำลึกจังหวัดชุมพรและระนอง

ทั้งนี้ด้านความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานชุมพรจะดำเนินการจ้างออกแบบขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและองค์ประกอบอื่น ๆ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) วงเงินงบประมาณ 48 ล้านบาท ซึ่งทั้งโครงการพัฒนาท่าอากาศยานชุมพรและท่าอากาศยานระนองอยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2565

ที่มา :: ฐานเศรษฐกิจ

 

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved