NEWS

CONSTRUCTION NEWS > รฟท.ลุยทางรถไฟ ช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เปิดฟังความเห็น 7-8 ก.ย.นี้
รฟท.ลุยทางรถไฟ ช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เปิดฟังความเห็น 7-8 ก.ย.นี้
07 กันยายน 2566 เวลา 09:37 น.

นายอนันต์ เจนกามกุล  วิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน  การรถไฟแห่งประเทศไทย  (รฟท.) เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย มีกำหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อยงานสำรวจ   ออกแบบรายละเอียด  การจัดทำรายงานผล กระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ.ชุมพร วันพฤหัสบดี ที่ 7  กันยายน  2566  เวลา 14.00 น.-16-30 น. ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง จ.ชุมพร  และระนองในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566  วลา9.30 น.-12.00 น. ณ โรงคลุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลราชกรูด จ.ระนอง

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้ เห็นควรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการ จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ

พรศักดิ์  แก้วถาวร  ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง กล่าวว่าว ถือเป็นความก้าวหน้าและคืบหน้าในการรองรับและเตรียมพร้อมต่อยอดโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง ที่ก่อนหน้านี้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า

ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท.จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา MMA  Consortium ทำการศึกษา สำรวจ ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)  โครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง

 โดยจะศึกษาต่อยอดจากผลการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมของ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ที่เคยศึกษาไว้เมื่อปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)  เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land  Bridge) และการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)  และระบบราง (MR-MAP) ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รมว.คมนาคม

รายงานข่าวจาก รฟท.แจ้งต่อว่าการศึกษาจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี  คาดว่าจะเสนอรายงานอีไอเอได้ในช่วงปลายปี 2566  จากนั้นเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการในปี 2566  ตั้งเป้าเปิดประมูลปลายปี 2567 ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี และกำหนดเปิดให้บริการในปี 2573

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะปรับแก้แนวเส้นทางบางส่วนเนื่องจากแนวเส้นทางเดิมตามผลการศึกษาของ สนข.ไม่เหมาะสมกับการใช้เป็นแนวเส้นทางที่จะพัฒนาควบคู่ไปกับมอเตอร์เวย์ เนื่องจากแนวเส้นทางเดิมอยู่ใกล้และเกือบขนานกับทางหลวงหมายเลข 4 ที่เป็นทางหลวงสายหลัก

และยังไม่ตอบสนองการเชื่อมโยงกับท่าเรือน้ำลึกตามการศึกษาโครงการแลนด์บริดส์ที่ต้องสร้างโครงข่ายคมนาคม เชื่อมโยงการเดินทางของคน และสินค้าเข้าสู่สถานีรถไฟระนอง ต่อไปยังถนนและเชื่อมโยงไปยังท่าเรือน้ำลึกชุมพร ด่านศุลกากร  มอเตอร์เวย์สายชุมพร-ระนอง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงท่าอากาศยานระนองและชุมพรอีกด้วย

แนวเส้นทางใหม่จะขยับจุดเริ่มต้นโครงการลงไปทางทิศใต้มากขึ้นโดยจะเริ่มต้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยบริเวณแหลมรั่ว  จ.ชุมพร  จากเดิมที่จะเริ่มต้นด้านใต้ของสถานีรถไฟชุมพร มีจุดสิ้นสุดโครงการที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณอ่าวอ่าง ต.ราชกรูด จ.ระนอง

สำหรับเส้นทางรถไฟใหม่จะเป็นแนวเส้นตรงมากขึ้น ช่วยลดค่าก่อสร้าง และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงการเวนคืนที่ดินชุมชน มีความยาวตลอดแนวเส้นทางประมาณ 91 กม. คาดว่าใช้งบประมาณการลงทุน 3.5 หมื่นล้านบาท

โครงการดังกล่าวได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการให้บริการขนส่งสินค้า 3 ส่วนคือ 1.เป็นเส้นทางลัดของเส้นทางเดินเรือหลักเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิค เป็นทางเลือกในการถ่ายลำการขนส่งสินค้าในภูมิภาค (Transshipment Port)  และสะพานเศรษฐกิจพลังงาน (Oil  Bridge)

  1. เป็นเส้นทางสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออกระหว่างไทยกับประเทศทางฝั่งมหาสมุทรอินเดีย

และ 3. เป็นเส้นทางสำหรับสินค้าที่จะมาจากทางจีนตอนใต้ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่หลังท่าโดยเฉพาะเรื่องการประกอบชิ้นส่วน (Amsembly) 

โครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง เป็นทางรถไฟสายใหม่ที่เชื่อมต่อฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย ระหว่าง จ.ชุมพร และ จ.ระนอง  จุดเริ่มต้นโครงการตามแนวเส้นทางใหม่จะเริ่มที่ชายฝั่งอ่าวไทยบริเวณแหลมรั่ว ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร  ตัดผ่านไปทางตะวันตก ผ่านทางรถไฟสายใต้ บริเวณทิศเหนือของสถานีควนหินมุ้ย

จากนั้นมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านทางหลวง ทล.หมายเลข 4097  และตัดผ่าน ทล.41 (แยกปฐมพร-พัทลุง) และขนานไปกับแนว ทล.4006  (สายราชกรูด-หลังสวน) ผ่านพื้นที่ภูเขา และตัดกับ ทล.4006  โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง ฟังความเห็น 7-8 ก.ย.นี้

จากนั้นมุ่งลงไปทางใต้  ขนานกับ ทล.4 (ถนนเพชรเกษม)  โดยอยู่ทางทิศตะวันออกของ ทล.4 ผ่านด้านหลังของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง จากนั้นแนวเส้นทางโค้งขวามุ่งไปสู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านพื้นที่ป่าชายเลน ไปสิ้นสุดที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณอ่าวอ่าง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง  

โดยเส้นทางผ่านพื้นที่ 9 ตำบล 3 อำเภอ ของ 2 จังหวัด ได้แก่ ต.บางน้ำจืด ต.นาขา ต.วังตะกอ และ ต.หาดยาย ของ อ.หลังสวน จ.ชุมพร  ต.ปังหวาน ต.พะโต๊ะ และ ต.ปากทรง ของ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร  และ ต.ราชกรูด จ.ระนอง

ที่มา :: ฐานเศรษฐกิจ 

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved