NEWS

CONSTRUCTION NEWS > สุริยะ เสนอ พ.ร.บ. SEC ก.ย.นี้ เร่งประมูล ‘แลนด์บริดจ์’ เปิดปี 73 หนุน GPD ไทย-เพิ่มอัตราจ้างงาน 2.8 แสน
สุริยะ เสนอ พ.ร.บ. SEC ก.ย.นี้ เร่งประมูล ‘แลนด์บริดจ์’ เปิดปี 73 หนุน GPD ไทย-เพิ่มอัตราจ้างงาน 2.8 แสน
01 July 2024 เวลา 16:35 น.

วันที่ 1 กรกฎาคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผย ความคืบหน้าโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทย-อันดามัน (ชุมพร-ระนอง) หรือโครงการแลนด์บริดจ์ ภายหลังจากการเดินทางไปโรดโชว์โครงการแลนด์บริดจ์ และได้รับฟังความเห็นจากนักลงทุนต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างปรับรูปแบบของโครงการฯ ให้มีความเหมาะสม และมีศักยภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองต่อผู้ลงทุน และประชาชนในพื้นที่ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในช่วงไตรมาส 3/2567 ก่อนเข้าสู่กระบวนการอื่นๆ ต่อไป

ขณะที่ความคืบหน้าการจัดทำพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หรือ พ.ร.บ. SEC เพื่อขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์นั้น ปัจจุบันสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. ไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณา และเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) เพื่อมอบหมายให้ สนข. จัดทำร่าง พ.ร.บ. แล้ว คาดว่าจะนำเสนอร่าง พ.ร.บ. SEC ไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 2567 เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม คาดว่า จะผ่านการพิจารณาของสภาฯ ในเดือนเมษายน 2568

นายสุริยะ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ พ.ร.บ. SEC และการจัดตั้งสำนักงาน SEC นั้น ตามแผนจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/2568 ส่วนออกแบบทางรถไฟ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) รวมถึงการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และคาดว่าสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณา EIA แล้วเสร็จปี 2568 สอดคล้องกับการออกแบบท่าเรือ และการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ที่จะแล้วเสร็จภายในปี 2567 และส่งให้ สผ. พิจารณาแล้วเสร็จในปี 2568 เช่นเดียวกัน

ในส่วนของกระบวนการคัดเลือกเอกชนนั้น การจัดทำร่างเอกสารเชิญชวนผู้ลงทุนในการร่วมลงทุนโครงการ (RFP) คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในปี 2568 ก่อนที่จะคัดเลือกผู้ลงทุนในไตรมาส 3/2568 จากนั้นจะเสนอ ครม. อนุมัติโครงการในปี 2568 ทั้งนี้ คาดว่า จะสามารถลงนามสัญญากับผู้ชนะการประกวดราคาได้ในต้นปี 69 ขณะที่การก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เริ่มก่อสร้างปี 2569 แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2573, ระยะที่ 2 เริ่มก่อสร้างปี 2574 แล้วเสร็จปลายปี 2577 และระยะที่ 3 เริ่มก่อสร้างปี 2578 แล้วเสร็จปลายปี 2579

นายสุริยะ กล่าวต่อไปว่า รายงานของ สนข. ที่โครงการแลนด์บริดจ์ จะช่วยทำให้ GDP ของประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ประมาณการโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่ 4.0% ต่อปี เป็น 5.5% ต่อปี พร้อมทั้ง จะทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ จำนวน 280,000 ตำแหน่ง แบ่งเป็น จ.ระนอง จำนวน 130,000 ตำแหน่ง และ จ.ชุมพร 150,000 ตำแหน่ง
ที่มา : มติชน 

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved