NEWS

CONSTRUCTION NEWS > ผนึก8ประเทศลุยระบบรางไร้รอยต่อ
ผนึก8ประเทศลุยระบบรางไร้รอยต่อ
04 November 2019 time 11:42

การประชุมผู้ว่าการรถไฟอาเซียน ครั้งที่ 41 เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของรถไฟในภูมิภาคอาเซียน โดยมี นายเยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน และมีผู้บริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่การรถไฟจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศเมียนมา และประเทศเวียดนาม รวมถึงผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่29 ต.ค. 62มี  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ประธานคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุม


ทั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการรถไฟอาเซียน ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกประเทศ เพื่อผลักดันโครงสร้างพื้นฐานทางรางให้มีศักยภาพ เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและการค้าชายแดน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน


นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระบุว่า ที่ผานมารฟท. ได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางกับประเทศต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก และส่งมอบรถดีเซลรางให้ประเทศกัมพูชา เพื่อให้ประชาชนไทยและกัมพูชา สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างสะดวก เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนด้วย 


นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับ สปป. ลาว โดยการเปิดขบวนรถไฟขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังไทย - ลาว และยังมีโครงการรถไฟไทย-จีน ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2564 ส่วนประเทศมาเลเซีย การรถไฟฯ ก็ได้มีการหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับรถไฟสายสุไหงโกลก – ปาซีร์มัส โดยจะฟื้นฟูรถไฟสายนี้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าชายแดนทางภาคใต้ของประเทศไทยอีกด้วย


ที่มา : ประชาติธุรกิจ

Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved