NEWS

CONSTRUCTION NEWS > ซีพีฉลุยสู้ซองราคาอู่ตะเภา BTS-หมอเสริฐ หวั่นเกมพลิก
ซีพีฉลุยสู้ซองราคาอู่ตะเภา BTS-หมอเสริฐ หวั่นเกมพลิก
13 January 2020 time 15:55

พลิกล็อกประมูลเมืองการบินอู่ตะเภา 2.9 แสนล้าน สัมปทาน 50 ปี กลุ่ม ซี.พี.ได้ไปต่อ ศาลปกครองสูงสุดคืนสิทธิ์ให้กลุ่มเจ้าสัวใหญ่เข้าชิงเค้กแข่งกลุ่มบีทีเอส-หมอเสริฐ และแกรนด์คอร์ซอร์เตี้ยม ชี้ยื่นช้า 9 นาทีไม่เป็นสาระสำคัญ ปลดเดดล็อกโครงการ บอร์ดคัดเลือกประชุมด่วน 14 ม.ค.นี้ เร่งเปิดซองราคา จับตามวยรองคืนชีพ

หลังกลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร (กลุ่ม CPH) ชนะประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) 117,227 ล้านบาทและเซ็นสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เมื่อ 24 ต.ค. 2562 ล่าสุดกลุ่ม ซี.พีมีลุ้นอีกครั้งกับผลประมูลสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก2.9 แสนล้านบาท คู่สัญญาคือ กองทัพเรือหลังศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณารับซอง แม้จะมีปัญหายื่นช้ากว่ากำหนด 9 นาที ตามที่กลุ่ม ซี.พี.ได้ยื่นฟ้อง

ศาลตัดสินให้รับซอง

จากรายงานข่าวระบุว่า วันที่ 10 ม.ค. ศาลปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ.381/2562 หมายเลขแดงที่ ฮ.1/2563 กรณีบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด (กลุ่ม ซี.พี.) พร้อมพวก ได้แก่ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ บมจ.ช.การช่าง บมจ.บี.กริม จอยน์ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง และ Orient Success International Limited โจทก์ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเมืองการบินอู่ตะเภาฯ ขอให้ศาลมีคำวินิจฉัยเพิกถอนมติของคณะกรรมการคัดเลือกเมื่อ 10 เม.ย. 2562 ที่ไม่รับซองข้อเสนอที่ 2 (เทคนิค-แผนธุรกิจ) ทั้งฉบับจริงและสำเนากล่องที่ 6 และซองข้อเสนอที่ 3 (ราคา) ทั้งฉบับจริงและสำเนากล่องที่ 9ศาลพิเคราะห์แล้วมีคำพิพากษาให้กลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นให้เพิกถอนมติดังกล่าว และให้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งศาลในคดีนี้นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา โดยให้เหตุผลว่า ประเด็นที่คณะกรรมการคัดเลือก

มีมติไม่รับซองข้อเสนอ เพราะกลุ่ม ซี.พี.และพวกยื่นซองเลยกำหนดเวลา คณะกรรมการคัดเลือกกำหนดให้มายื่นซองข้อเสนอวันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ กองบัญชาการกองทัพเรือนั้น ในข้อเท็จจริง กลุ่ม ซี.พี.และพวก มายื่นซองเป็นรายแรกเมื่อเวลา 12.20 น. พร้อมกล่องไม่ปิดผนึก และทยอยนำเอกสารซองข้อเสนอฉบับจริง 8 กล่อง พร้อมสำเนามายื่นข้อเสนอก่อน 15.00 น.

การยื่นข้อเสนอพบว่า คณะกรรมการคัดเลือกเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 15.00 น. เสร็จสิ้นเวลา 18.00 น. ปรากฏว่ากลุ่ม ซี.พี. และผู้ยื่นซองอีก 2 ราย คือ กลุ่มกิจการร่วมค้า BBS (บจ.การบินกรุงเทพ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งฯ และกลุ่มแกรนด์ คอนซอร์เตี้ยม (บมจ.แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น) ได้ยื่นและรับซองภายในกำหนดทุกราย โดยมีเอกสารรับรองชัดเจน

การที่คณะกรรมการคัดเลือกโดยกองทัพเรือกล่าวอ้างในคำแก้อุทธรณ์กรณีเวลาที่ลงเอกสารช้า 9 นาที เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเช่นเดียวกับทุกรายตามเอกสารหลักฐานให้ลง “เวลาที่มายื่น/ลงทะเบียน” ทั้งกำหนดเวลาที่ระบุใน RFP มีปรับให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ยื่นข้อเสนอที่เกิดขึ้นจริง แต่ในข้อเท็จจริงได้มีการเลื่อนเปิดซองออกไป เพราะมีเอกสารจำนวนมากที่ต้องตรวจสอบ

คณะกรรมการคัดเลือกอ้างว่า การส่งซองข้อเสนอล่าช้ากว่าของกลุ่ม ซี.พี.และพวก เกิดจากการได้รู้ข้อเสนอของผู้ยื่นรายอื่นมาก่อนนั้นถือว่าไม่มีน้ำหนัก เนื่องจากซองข้อเสนอไม่มีกำหนดเปิดซองในวันที่ให้ยื่นซอง 21 มี.ค. 2562 ตามกระบวนการแล้ว เอกสารซองข้อเสนอทุกซอง จะถูกเก็บรักษาที่ห้อง Navy Club ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน

“การที่ซองข้อเสนอ 2 กล่องผ่านจุดลงทะเบียนเวลา 15.09 น. ไม่อาจถือว่าเป็นข้อบกพร่องหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ถึงขนาดมีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการร่วมลงทุนในครั้งนี้ เห็นว่าการที่คณะกรรมการคัดเลือกไม่รับซองข้อเสนอทั้ง 2 กล่อง เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย”

นายวชิระ ชอบแต่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง กล่าวว่า การตัดสินคดีดังกล่าวถือเป็นบรรทัดฐานใหม่หรือไม่นั้น ปกติแล้วตามนิติประเพณี เมื่อศาลสูงมีคำพิพากษาแล้ว ศาลล่างต้องถือปฏิบัติตาม แต่คดีนี้ต้องดูข้อเท็จจริงและรายละเอียดประกอบ พร้อมดูรายละเอียดคดีในทำนองเดียวกันก่อนหน้านี้ด้วย เพื่อเปรียบเทียบข้อเท็จจริงที่เหมือนหรือแตกต่าง จะบอกว่ากลับหลักเดิมหรือสร้างบรรทัดฐานใหม่คงพูดไม่ได้

กรณีกองทัพเรือเคยเสนอให้ประธานศาลปกครองสูงสุดนำคดีนี้เข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดลงมติชี้ชัดนั้น เท่าที่เห็นในคำพิพากษาไม่มีการระบุถึง จึงถือว่าไม่มีการพิจารณาโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด แต่การจะนำคดีใดเข้าพิจารณานั้น ตามกฎหมายแล้วถือเป็นอำนาจของประธานศาลปกครองสูงสุดแต่เพียงผู้เดียว

นัดประชุม 14 ม.ค.

พล.ร.ต.เกริกไชย วจนาภรณ์ รองปลัดบัญชีทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการ กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าคณะกรรมการคัดเลือกจะประชุม

14 ม.ค.นี้ ล่าสุดได้พิจารณาซองข้อเสนอกลุ่ม ซี.พี.ถึงซองที่ 2 แล้ว ส่วนกระแสว่าจะเปิดซองข้อเสนอ 16 ม.ค.หรือไม่ ต้องรอผลประชุมก่อน

แหล่งข่าวคาดไว้ว่า สัปดาห์นี้จะมีนัดประชุมเปิดซองที่ 3 ด้านราคาของทุกกลุ่ม แล้วเปรียบเทียบ 3 ราย เมื่อหาผู้ชนะได้ก็เจรจาและเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในเดือน ก.พ.

ที่กลุ่ม ซี.พี.ได้สิทธิกลับเข้าประมูลอีกครั้ง จะทำให้การแข่งขันเข้มข้นขึ้น และอาจมีรายใดรายหนึ่งพลาดจนเกิดการพลิกล็อก ซึ่งผลเปิดซองราคาเมื่อ 11 ต.ค. 2562 กลุ่มหมอเสริฐ-คีรีเสนอผลตอบแทนให้รัฐ 3 แสนล้านบาท กลุ่มแกรนด์ฯให้ 1.1 แสนล้านบาท ส่วนกลุ่ม ซี.พี.ยังไม่ได้เปิดซอง มีกระแสว่าเสนอไว้ 1.8 แสนล้านบาท

อู่ตะเภาตัวช่วยไฮสปีด

ก่อนหน้านี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้สัมภาษณ์ว่า การลงทุนรถไฟความเร็วสูงมีความเสี่ยงสูง แต่จะเสี่ยงกี่ปีต้องรอสร้างเสร็จ ถึงจะรู้ว่าผู้โดยสารใช้บริการเท่าไหร่ และเมกะโปรเจ็กต์สนามบินอู่ตะเภาท่าเรือแหลมฉบัง มาบตาพุด ที่เป็นปัจจัยทำให้อีอีซีเกิดในแง่ของคนเดินทาง และทำงานในอีอีซีมากขึ้น ขนาดของเมืองที่จะเปลี่ยน ต้องดูปัจจัยหลายอย่างมาประกอบกัน จะทำให้สามารถออนท็อปเข้าไปในโครงการ จึงทำให้กลุ่ม ซี.พี.ยื่นประมูลสนามบินอู่ตะเภา เพื่อให้โครงการสนับสนุนกันและกัน

“อู่ตะเภาถ้าไม่ใช่เราลงทุนจะเพิ่มความเสี่ยงหรือไม่ ส่วนตัวขอให้เกิด จะเป็นใครก็ได้ ขอให้ร่วมมือกัน แน่นอนเรามีในใจว่า พัฒนาอู่ตะเภาเป็นฮับ เป็นคอมเมอร์เชียลเกตเวย์ มีโรงแรม ค้าปลีก เป็นเดสติเนชั่นของทัวริสต์ จะทำให้โครงการรถไฟความเร็วสูงดีขึ้น เกิดการพัฒนาโดยรอบ เพราะโครงสร้างพื้นฐานทำให้ภูมิทัศน์ของเมืองเปลี่ยน เดินทางสะดวกแค่ 40-45 นาที”

“สมมุติเราไม่ได้ก็ต้องทำใจไว้ว่า รถไฟความเร็วสูงต้องยืนพื้นไปให้ได้ มีแผนสำรอง เป็นเครดิตไลน์ที่มาช่วย เราคุยกับเจบิก CDB เอ็กซิมแบงก์ จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกรณีผู้โดยสารไม่เป็นไปตามเป้า ถ้าเราแพ้อู่ตะเภา ต้องคุยกับผู้ชนะ เรามีแผนพัฒนาแบบนี้ ต้องคุยกัน เขาก็ต้องพึ่งเราที่จะป้อนคนไปสนามบิน ทำแล้ววิน-วิน”

ที่มา : ประชาชาติธุกิจ

 

Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved