NEWS

CONSTRUCTION NEWS > “โคโรน่า” พ่นพิษ กระทบไฮสปีดไทย-จีน
“โคโรน่า” พ่นพิษ กระทบไฮสปีดไทย-จีน
12 February 2020 เวลา 12:02 น.

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรน่า” จากเมืองอู่ฮั่นกระจายไปสู่มณฑลต่าง ๆ ของประเทศจีน จนต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน ห้ามมีการเข้า-ออกนอกประเทศ ทำให้โรงงานและบริษัทในประเทศซึ่งหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนต้องหยุดดำเนินการธุรกิจเพิ่ม “ไวรัสโคโรน่า” ยังส่งผลกระทบต่อการประชุมเจรจารถไฟความเร็วสูง “กรุงเทพฯ-นครราชสีมา” ระยะทาง 253 กม. ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนที่จะมีขึ้นในเดือน ก.พ.นี้


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกรมการขนส่งทางรางว่าจากกรณีของไวรัสโคโรน่า อาจจะมีผลทำให้การประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน หรือ Joint Committee (JC) จะมีการพิจารณาสัญญา 2.3 งานวางราง ระบบการเดินรถ ระบบอาณัติสัญญาณ พร้อมขบวนรถมูลค่า 50,633 ล้านบาทของรถไฟไทย-จีนต้องเลื่อนออกไปก่อน และอาจจะต้องใช้วิธีประชุมทางไกลแทน


“ได้ประสานกับจีนไปแล้วก็ต้องดูระเบียบจะสามารถประชุมทางไกลได้หรือไม่ ฝั่งไทยสามารถทำได้ แต่ฝ่ายจีนต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อน หากสามารถประชุมทางไกลได้ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ จะทำให้กำหนดการเดิมจะประชุมหลังเทศกาลตรุษจีนในต้นเดือน ก.พ.นี้ต้องเลื่อนออกไป ส่วนการเซ็นสัญญา 2.3 สามารถผ่านสถานทูตได้กรณีมีความจำเป็นจริง ๆ” นายศักดิ์สยามกล่าวย้ำ


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ


 

Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved