ACTIVITIES

EVENT > ขอเชิญร่วมกิจกรรม ROADSHOW
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ROADSHOW
16 September 2020 time 16:19

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโรดโชว์ การนำเสนอโครงการที่มีอยู่ในโปรแกรม RCC สำหรับผู้ประมูลจากต่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 22.00 น. (เวลาของประเทศไทย)  โดยลงทะเบียนผ่านลิงค์นี้ https://www.rcc.gob.pe/2020/roadshow-septiembre-2020/

Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved