ACTIVITIES

EVENT > ขอเชิญชวนร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ในงาน GLASSTECH ASIA ONLINE CONFERENCE 2020
ขอเชิญชวนร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ในงาน GLASSTECH ASIA ONLINE CONFERENCE 2020
16 November 2020 time 10:32
GLASSTECH ASIA ONLINE CONFERENCE
SAVE THE DATE
17-18 พฤศจิกายน 2563 | เวลา 16.00 - 18.00 น.
 
เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง , 
 
GLASSTECH ASIA ONLINE CONFERENCE 2020
ครั้งแรกกับสัมมนาออนไลน์นานาชาติเพื่อ
อุตสาหกรรมกระจกอลูมิเนียม การออกแบบและก่อสร้าง
 
ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ในงาน GLASSTECH ASIA ONLINE CONFERENCE 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 – 18.00 น. เวทีที่จะพาทุกท่านร่วมอัพเดตเทรนด์ แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งจากไทยและต่างประเทศในหลายแง่มุม สนใจลงทะเบียนฟรีได้แล้ววันนี้
Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved