ACTIVITIES

EVENT > โปรโมชั่นสุดพิเศษ! อภิมหาโปรโมชั่น โดยมอบส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจซื้อเครื่องจักร XCMG
โปรโมชั่นสุดพิเศษ! อภิมหาโปรโมชั่น โดยมอบส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจซื้อเครื่องจักร XCMG
10 October 2019 เวลา 12:24 น.

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบริษัท ไชน่า แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัดจัดโครงการโปรโมชั่นสุดพิเศษ! อภิมหาโปรโมชั่น โดยมอบส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจซื้อเครื่องจักร XCMG


สมาชิกที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้คือ  1. สมาชิกประเภทตลอดชีพ

  2. สมาชิกประเภทสามัญ

  3. สมาชิกประเภทสมทบ


หมายเหตุ:   1. สมาชิกจะต้องไม่ค้างชำระค่าบำรุงสมาชิก  2.สำหรับบริษัทที่ต้องการสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารก่อน 


กรอบระยะเวลา : ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562


ขั้นตอนการยื่นเอกสาร  1. สมาชิกกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการสั่งซื้อพร้อมลงนามในเอกสารให้เรียบร้อย

  2. ส่งแบบฟอร์มการสั่งซื้อมาที่สมาคมฯ ทาง E-mail: office@tca.or.th

  3. สมาคมฯ ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกพร้อมลงนามรับรองการเป็นสมาชิก และนำส่งกับ บจก.ไชน่า แมชชีน (ประเทศไทย)

  4. บจก.ไชน่า แมชชีน (ประเทศไทย) ตรวจสอบเอกสารพร้อมลงนามและประสานไปยัง ฝ่ายขายหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง /หรือ Dealer เพื่อให้ติดต่อสมาชิกและทำการขาย

  5. หลังจาก Dealer ส่งมอบรถให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะส่งเอกสารต่างๆ กลับไปยัง บจก.ไชน่า แมชชีน (ประเทศไทย)

  6. บจก.ไชน่า แมชชีน (ประเทศไทย) จะส่งเอกสารที่สมบูรณ์แล้วกลับมายังสมาคมฯ

Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved