ACTIVITIES

EVENT > โปรโมชั่นสุดพิเศษ! อภิมหาโปรโมชั่น โดยมอบส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจซื้อเครื่องจักร XCMG
โปรโมชั่นสุดพิเศษ! อภิมหาโปรโมชั่น โดยมอบส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจซื้อเครื่องจักร XCMG
10 October 2019 เวลา 12:24 น.

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบริษัท ไชน่า แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัดจัดโครงการโปรโมชั่นสุดพิเศษ! อภิมหาโปรโมชั่น โดยมอบส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจซื้อเครื่องจักร XCMG

สมาชิกที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้คือ

  1. สมาชิกประเภทตลอดชีพ
  2. สมาชิกประเภทสามัญ
  3. สมาชิกประเภทสมทบ

หมายเหตุ:   1. สมาชิกจะต้องไม่ค้างชำระค่าบำรุงสมาชิก  2.สำหรับบริษัทที่ต้องการสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารก่อน 

กรอบระยะเวลา : ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

  1. สมาชิกกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการสั่งซื้อพร้อมลงนามในเอกสารให้เรียบร้อย
  2. ส่งแบบฟอร์มการสั่งซื้อมาที่สมาคมฯ ทาง E-mail: office@tca.or.th
  3. สมาคมฯ ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกพร้อมลงนามรับรองการเป็นสมาชิก และนำส่งกับ บจก.ไชน่า แมชชีน (ประเทศไทย)
  4. บจก.ไชน่า แมชชีน (ประเทศไทย) ตรวจสอบเอกสารพร้อมลงนามและประสานไปยัง ฝ่ายขายหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง /หรือ Dealer เพื่อให้ติดต่อสมาชิกและทำการขาย
  5. หลังจาก Dealer ส่งมอบรถให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะส่งเอกสารต่างๆ กลับไปยัง บจก.ไชน่า แมชชีน (ประเทศไทย)
  6. บจก.ไชน่า แมชชีน (ประเทศไทย) จะส่งเอกสารที่สมบูรณ์แล้วกลับมายังสมาคมฯ
Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved