ACTIVITIES

EVENT > รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขควบคุมโรค (อสคร.)
รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขควบคุมโรค (อสคร.)
06 September 2021 time 11:13

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขควบคุมโรค (อสคร.)

>> สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ ได้แก่

  • วิธีการควบคุมโรค
  • การตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี ATK
  • การเก็บตัวอย่างที่ถูกต้อง
  • การใส่ชุดป้องกัน (PPE) ให้ปลอดภัย

>> อุปกรณ์ที่ผู้สมัครต้องเตรียม

  • ชุดอุปกรณ์ตรวจโควิด 19 
  • ชุดป้องกัน  

>> หมายเหตุ

  • สถานประกอบการเป็นผู้คัดเลือก และส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
  • กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ จป. / HR / แกนนำพนักงาน
  • เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป /// อบรมฟรี !! ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  • ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ที่ Inbox Fanpage สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved