ACTIVITIES

EVENT > ขอเชิญร่วมเสวนาเรื่อง ความก้าวหน้าของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ไทย-จีน
ขอเชิญร่วมเสวนาเรื่อง ความก้าวหน้าของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ไทย-จีน
14 October 2021 เวลา 16:15 น.

ด้วยโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย เป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกในประเทศไทย ดำเนินการก่อสร้างโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย one belt one road ของจีน ที่จะเชื่อมประเทศจีนเข้ากับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก รวมถึงอาเซียนด้วย บัดนี้โครงการคืบหน้าไปอย่างไร วิศวกรไทยได้มีส่วนรวมในการทำงานและเรียนรู้วิทยาการขั้นสูงเหล่านี้ ได้มากขนาดไหน หาคำตอบได้จากวิทยากรที่ควบคุมดูแลโครงการโดยตรง ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-10.45 น. เปิดห้อง Zoom ก่อนเวลาบรรยาย 30 นาที *
 
วิทยากร

  • นายกำพล บุญชม                   รองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการพิเศษ การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • นายกวีรัตน์ ดีประเสริฐวงศ์         ผู้จัดการโครงการ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา บริษัท เอพซิลอน จำกัด
  • นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

 
ผู้ดำเนินรายการ  

  • นายดิสพล ผดุงกุล                   ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง วสท.

จัดโดย     คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR Code ตามที่แสดงไว้ใน poster ได้ หรือ ตาม link นี้ >> ลงทะเบียนสัมมนา

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved