ACTIVITIES

EVENT > ประกวดราคาจ้างจัดหาและก่อสร้างสถานไฟฟ้าแรงสูง ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2
ประกวดราคาจ้างจัดหาและก่อสร้างสถานไฟฟ้าแรงสูง ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2
23 June 2020 เวลา 13:59 น.

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีการแก้ไขรายละเอียดในประกาศราคาจ้างเลขที่ TS12-S-17 (จัดหาและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 230,000 5 kV บ้านบึง 2 (GIS) ขยายสถานีไฟฟ้าย่อย 115 ตำบลบ้านบึงและจัดหาอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้าย่อย 230 บ่อบ่อวิน )

สถานที่ก่อสร้าง : 748,000,000 บาท 

การยื่นซองประกวดราคา : กำหนดยื่นซองด้านเทคนิคพร้อมซองราคา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.-10.00 น. และเปิดซองด้านเทคนิคเวลา 10.00 น. ณ  ห้องหมายเลข 1202/1  ชั้น 12 อาคาร ท. 101 การไฟฟ้าไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี

การขายเอกสารประกวดราคา สอบถามมูลเพิ่มเติม :  แผนกจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศสายงานระบบส่ง (ห้องหมายเลข 1202/2 ชั้น 12 อาคาร ท. 101)  กองการจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ สายงานระบบส่ง ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ การไฟฟ้าไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 02-436-0342 หรืออีเมล procurement.tse@egat.co.th  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://www4.egat.co.th/fprocurement/biddingeng/

หมายเหตุ เลื่อนกำหนดยื่นซองด้านเทคนิคพร้อมซองราคาและเปิดซองข้อกำหนดด้านเทคนิค จากเดิมวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็น วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved