INTERNAL ACTIVITIES

INTERNAL EVENT ก่อนเปิดแคมป์ต้องเตรียมตัวอย่างไร??
ก่อนเปิดแคมป์ต้องเตรียมตัวอย่างไร??
24 July 2021 เวลา 14:51 น.

ก่อนเปิดแคมป์ต้องเตรียมตัวอย่างไร??
คำเตือน! หากบริหารจัดการแคมป์ตามมาตรการไม่ได้ มีสิทธิ์ปิดยาว!! 
#Download คู่มือการตรวจประเมินแคมป์คนงานก่อสร้างและไซต์ก่อสร้างเพื่อเปิดให้ปฏิบัติงานได้ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
“เรียนรู้และเตรียมพร้อมก่อนการขออนุญาตให้เปิดทำงานได้ตามปกติ..”

  • มาตรการสำหรับผู้ประกอบการ/นายจ้าง
  • มาตรการสำหรับคนงานและบุคคลในครอบครัว
  • ตัวอย่างเอกสารประกอบการพิจารณาการเปิดแคมป์ และการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง (ไฟล์นี้เป็นเพียงตัวอย่าง ผู้ประกอบการสามารถนำมาตรการที่กำหนด มาปรับใช้กับลักษณะงานของแต่ละโครงการได้ตามความเหมาะสม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- คู่มือการตรวจประเมินแคมป์คนงานก่อสร้างและไซต์ก่อสร้างฯ
- ตัวอย่างเอกสารประกอบการพิจารณาการเปิดแคมป์ และการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง

ที่มา :: สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย
หมายเหตุ ::  สมาคมฯ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามที่คู่มือแนะนำ และเตรียมพร้อมเพื่อให้ไซต์ก่อสร้างเปิดทำงานได้ตามปกติโดยเร็ว ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ หากไม่สามารถบริหารจัดการแคมป์ตามมาตรการที่กำหนดได้ครบ อาจจะไม่ได้รับผ่อนผันให้ดำเนินงานก่อสร้างได้

__________________________________________________

#โอกาสพิเศษมาถึงแล้ว #สมัครวันนี้รับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกและร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ มากมาย สมัครสมาชิกฟรี 1 ปี ส่วนสมาชิกเดิมรับสิทธิ์ต่ออายุฟรี 1 ปี ยื่นขอรับสิทธิ์ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Line ID: @tca_thaicontractor (มี @) หรือกด Link: https://lin.ee/iGAh4dP

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved