INTERNAL ACTIVITIES

INTERNAL EVENT อุตฯ ก่อสร้าง กับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ.. ในมรสุมยังพอมีหวังอยู่เล็กๆ !!
อุตฯ ก่อสร้าง กับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ.. ในมรสุมยังพอมีหวังอยู่เล็กๆ !!
13 May 2022 เวลา 10:57 น.

ในมรสุมยังพอมีหวังอยู่เล็กๆ !! 
ช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการก่อสร้างประสบปัญหาหลายด้าน ตั้งแต่เรื่องโควิด, แรงงานขาดแคลน, การตีความการช่วยเหลือของภาครัฐ ต่อมาถึงปัจจุบันที่เหล็กราคาสูงขึ้นกว่า 50% จากราคาปลายปี 2563, น้ำมันที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ทำให้ต้นทุนก่อสร้างทั้งระบบ สินค้าทุกชนิด สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งค่า K ที่เป็นค่าชดเชยกรณีต้นทุนการก่อสร้างผันผวนผิดปกติ ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากภาครัฐ ทั้งที่สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ได้ทำหนังสือหารือรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปแล้วหลายครั้ง  ส่วนผู้ประกอบการที่รับงานจากภาคเอกชนยิ่งประสบปัญหาหนักเพราะไม่มีมาตรการช่วยเหลือใดๆ จากภาครัฐ

ดังนั้น เมื่อมีข่าวปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ค่าแรงงานไป 492 บาท จึงเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่หลังลาพร้อมจะหัก ผู้ประกอบก่อสร้างจำนวนมากพร้อมเลิกกิจการ ทั้งที่อุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งระบบมี value chain ขนาดใหญ่จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ หากปล่อยให้ผู้ประกอบการล้มกันเยอะ ย่อมส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่และกระทบต่อระบบเศรษฐกิจรวม  ภาครัฐไม่ได้ของ เอกชนผู้บริโภคไม่ได้บ้าน/คอนโด … การปรับขึ้นค่าแรงจึงเปรียบเสมือนมรสุมลูกสุดท้ายที่ผู้ประกอบการจะรับได้ …. มิใช่ไม่เห็นใจแรงงาน แต่การปรับค่าแรงขึ้น 48% โดยไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงในภาวะวิกฤติแบบนี้ ภาคธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็น labor intensive ย่อมไม่สามารถอยู่ได้ … หากภาคธุรกิจอยู่ไม่ได้ ขึ้นค่าแรงไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะภาคธุรกิจปิดกิจการ ไม่มีการจ้างงาน คนตกงานมีแต่จะเพิ่มขึ้นมากกว่า

แต่วันนี้ที่ยังพอมีหวังอยู่บ้าง จากการให้สัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ที่กล่าวชัดเจนว่า การขึ้นค่าแรงจะต้องคำนึงถึงภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพ และไม่มีทางที่จะขึ้นถึง 492 บาทได้ อย่างน้อยๆ ผู้ประกอบการก่อสร้างและภาคธุรกิจยังพอมีหวังว่า ยังมีผู้บริหารบ้านเมืองที่เข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างถ่องแท้ ลึกซึ้ง และยืนบนความถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย … ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีที่ให้ความชัดเจนและเป็นธรรม 

ตอนนี้ก็มีเรื่องค่า K การขาดแคลนแรงงาน และการนิรโทษกรรมแรงงานผิดกฎหมายที่ต้องลุยกันต่อ !!!

ลิซ่า งามตระกูลพานิช
นายกสมาคมฯ
5 พฤษภาคม 2565

[ ขอบคุณเนื้อหาข่าวจากเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว https://www.facebook.com/sorrayuth9115/posts/pfbid0odeE6L8CprebaWPguDKDhYVpxRzBps7YjPjRT9f9zw1Q6CbXJZTyBCYxEMyJ1gRGl ]

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved