NEWS

CONSTRUCTION NEWS > ลุยสร้าง"ถนนท่าเรือคลองใหญ่-ตราด” หนุนเขตศก.พิเศษชายแดน
ลุยสร้าง"ถนนท่าเรือคลองใหญ่-ตราด” หนุนเขตศก.พิเศษชายแดน
20 May 2020 เวลา 14:15 น.

ทช.เดินหน้าสร้างถนนสายเข้าท่าเรือคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่-ตราด หนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รองรับการขนส่งทางน้ำต่อเนื่อง คาดแล้วเสร็จเดือน มิ.ย. 63 นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ทช.มีแผนที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณพื้นที่ SEZ ในการส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและส่งเสริมการขนส่งในประเทศ สำหรับในพื้นที่จังหวัดตราด ที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้ดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำและชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้มีท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานมีความสะดวกปลอดภัย ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งของประเทศ ซึ่งปัจจุบันท่าเรือดังกล่าวอยู่ในความดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์และให้ระบบการขนส่งของท่าเทียบเรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายเข้าท่าเรือคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ระยะทาง 0.309 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 กม.ที่ 472 (กม.ที่ 0+000) ถึง ท่าเรือคลองใหญ่ (กม.ที่ 0+309)

อย่างไรก็ตามการก่อสร้างบริเวณถนนดังกล่าวเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.25 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลางถนน ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 86 ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและเครื่องหมายจราจร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2563 นี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 29.850 ล้านบาท

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved