ACTIVITIES

EVENT > EIT Run 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ
EIT Run 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ
18 May 2023 เวลา 11:31 น.

#ข่าวประชาสัมพันธ์ 
EIT Run 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ
วันที่แข่งขัน : 2 กรกฎาคม 2566
สถานที่ : เขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก
เปิดรับสมัคร 25 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566
• วันวิ่ง อาทิตย์ 2 ก.ค. 2566
• 3 ระยะทาง 5, 10 และ 26 กม.

กดสมัครหรือสั่งเสื้อวิ่งได้ที่ :: https://www.regis.run/teelakow/eitrun2023 

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved