INTERNAL ACTIVITIES

INTERNAL EVENT นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมงานเสวนา "ความก้าวหน้าของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ไทย-จีน"
นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมงานเสวนา "ความก้าวหน้าของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ไทย-จีน"
17 November 2021 time 15:44

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานเสวนา "ความก้าวหน้าของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ไทย-จีน" จัดขึ้นในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ร่วมแสดงความคิดเห็นและบอกเล่าความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย เฟส 1 ประกอบด้วย

- นายกำพล บุญชม รองวิศวกรใหญ่ด้านโครงการพิเศษ การรถไฟแห่งประเทศไทย
- นายกวีรัตน์ ดีประเสริฐวงศ์ ผู้จัดการโครงการ กลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ บริษัท เอพซิลอน จำกัด
- นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญา 4-7
- นายดิสพล ผดุงกุล ผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย เป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกในประเทศไทย ดำเนินการก่อสร้างโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย One Belt One Road ของจีน ที่จะเชื่อมประเทศจีนเข้ากับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก รวมถึงอาเซียนด้วย [ 17 พฤศจิกายน 2564 ]

 

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved