INTERNAL ACTIVITIES

INTERNAL EVENT คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ร่วมรับฟังรายงานผลโครงการสำรวจการใช้เทคโนโลยี BIM
คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ร่วมรับฟังรายงานผลโครงการสำรวจการใช้เทคโนโลยี BIM
23 September 2022 time 10:10
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมรับฟังรายงานผลโครงการสำรวจการใช้เทคโนโลยี BIM ในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ประจำปี 2565 จาก ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ อุปนายกสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคารแห่งประเทศไทย ณ สำนักงานสมาคมฯ ถนนวิทยุ
โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคารแห่งประเทศไทย หรือ TBIM ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ จัดทำโครงการสำรวจการใช้เทคโนโลยี BIM ในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการพัฒนาข้อกำหนดหรือมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีต่อไปในอนาคต และสามารถใช้เป็นแนวทางให้ทุกองค์กรสามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันได้ [ 22 กันยายน 2565 ]
ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiContractorsAssociation
Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved